Welkom bij Change Support Nu!

Veranderingsprocessen in ons leven nemen meer toe door een steeds sneller veranderende en soms complex wordende omgeving. Zij zorgen dagelijks in ons werk- en privéleven voor extra druk, stress, conflicten en weerstandMaar zij zorgen (vaak onbewust) ook voor groei en ontwikkeling!
Wij begeleiden en ondersteunen zowel zakelijk als particulier bij deze processen. 


Change Support Nu ‘Zakelijk’:Begeleidt procesmatig ondernemers, directies, leidinggevenden, teams en werknemers bij veranderingsprocessen en transities in relatie tot de bedrijfsmatige en/of personele ontwikkelingen binnen hun bedrijf. Denk hierbij aan de ontwikkeling van de gewenste richting, zoals de bedrijfskoers, strategie, doelstellingen of het resultaat. Maar ook aan veranderingen van de structuur,  zoals bedrijfsprocessen en werkwijzen, ook wel bovenstroom genoemd. Alle veranderingen hebben gevolgen voor de onderlinge samenwerking en communicatie of de gewenste bedrijfscultuur, ook wel onderstroom genoemd. Dit vergt de ontwikkeling van nieuw leiderschap, teams, mogelijk andere omgangsvormen en manier van communiceren. 

Vooral bij overnames of fusies niet altijd gemakkelijk! Een extra uitdaging bij verandering- en transitieprocessen als je gewend bent om jarenlang op dezelfde manier samen te werken en te communiceren! Hier ontstaan de persoonlijke- en teamvraagstukken  met soms een gevoel van verlies of een crisis.

Bij al deze vraagstukken komt de extra psychosociale arbeidsbelasting zeker om de hoek kijken. Wanneer deze belasting te hoog wordt, is een verhoogd ziekteverzuim (Lees hier meer over eigen ervaringen..) meestal het onvermijdelijke resultaat. Er ontstaat niet genoeg verander- en draagkracht meer! Een veranderingsproces en de noodzakelijke transitie vertraagt of komt zelfs tot stilstand. Change Support Nu is effectief inzetbaar voor deze vaak lastige en ongrijpbare vraagstukken. Onze effectieve werkwijze komt voort uit een brede kennis en ervaring waardoor wij de onafhankelijke ondersteuning kunnen aanbieden die in deze processen zo hard nodig zijn om verandering en groei succesvol te laten zijn.


Change Support Nu ‘Particulier’: Begeleidt procesmatig mensen met hun persoonlijke levens- en ontwikkelingsvraagstukken.


U kunt met uw cursor over de plaatjes schuiven en als er een tekst verschijnt dan kunt u desgewenst erop doorklikken. Onder- en bovenaan de pagina vindt u in detail het overzicht van de menukeuzes waar u naar behoefte of interesse op kunt klikken. 
   
      Werkgevers             Persoonlijk!             teams

 


Lees hier meer over alle mogelijke ondersteuning en rollen van Change Support….Bewaren


Eenzaamheid als mens?

30 jun 2017

Komt u dit weleens bekend voor? Dat je voor je gevoel als mens er helemaal alleen voor staat? Zelfs eenzaam voelt? Enerzijds heb je al je aandacht en …