Welkom bij Change Support Nu!

Veranderingsprocessen in ons leven nemen meer toe door een steeds sneller veranderende en soms complex wordende omgeving. Zij zorgen dagelijks in ons werk- en privéleven voor extra druk, stress, conflicten en weerstandMaar zij zorgen (vaak onbewust) ook voor groei en ontwikkeling!


Change Support Nu ‘Zakelijk’:  Begeleidt procesmatig ondernemers, directies, leidinggevenden, teams en werknemers bij veranderingsprocessen en transities in relatie met de bedrijfsmatige of personele ontwikkelingen binnen hun bedrijf. Denk hierbij aan de ontwikkeling van de gewenste richting zoals bijvoorbeeld: De bedrijfskoers, de doelstellingen of het resultaat. De veranderingen van de structuur: De bedrijfsprocessen en werkwijzen. De ontwikkeling van nieuw leiderschap. En het veranderen van de onderlinge samenwerking en communicatie. Vooral bij overnames of fusies niet altijd gemakkelijk!

Deze ondersteuning wordt geboden met vooral de focus op de onderstroom zoals de gewenste gedrag- of cultuur veranderingen in relatie met de gewenste omgangsvormen en integriteit. Een extra uitdaging bij verandering- en transitieprocessen als je gewend bent om jarenlang op dezelfde manier samen te werken en te communiceren! Vooral ook de ondersteuning om persoonlijke- en teamvraagstukken op te lossen die door deze veranderingen op hun pad komen met soms een verlies of een crisis.


U kunt met uw cursor over de plaatjes schuiven en als er een tekst verschijnt dan kunt u desgewenst erop doorklikken. Onder- en bovenaan de pagina vindt u in detail het overzicht van de menukeuzes waar u naar behoefte of interesse op kunt klikken. 
   
      Werkgevers             Persoonlijk!             teams

Bij al deze vraagstukken komt de extra psychosociale arbeidsbelasting om de hoek kijken. Een te hoge belasting kan zorgen voor hoge werk- en privédruk, conflicten, uitputting of burn-out, depressie met soms gedachten niet meer verder te willen. Samengevat een verhoogd ziekteverzuim. Er ontstaat niet genoeg verander- en draagkracht meer! Een veranderingsproces en de noodzakelijke transitie vertraagt of komt zelfs tot stilstand. Change Support Nu is inzetbaar voor deze vaak lastige en ongrijpbare vraagstukken.


Change Support Nu ‘Particulier’: Begeleidt procesmatig mensen met persoonlijke levens- en ontwikkelingsvraagstukken.


Lees hier meer over alle mogelijke ondersteuning en rollen van Change Support….Bewaren


Ruzie maken geeft helderheid, leuk toch?

24 feb 2017

Ruzie maken willen de meeste mensen niet. Ook ruzie maken in een team maken niet.  Toch als het gebeurt dan zal er pas echt helderheid ontstaan tussen de betrokkenen. Alle …

Een nieuwe levensfase? Wat nu?

26 mei 2017

Een nieuwe levensfase wordt vaak helder als er iets bewust op je pad verandert. Bijvoorbeeld: Samenwonen, trouwen, geboorte van je kinderen, ernstig ziek worden, iemand verliezen, enz. …