Archief voor januari, 2017

Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsnormen.

09 jan 2017

 

De kracht van je bedrijf of organisatie wordt bepaald door de mensen die er werken. Het is belangrijk dat alle medewerkers kunnen werken in een veilige werkomgeving.

 

Dit is de verantwoordelijkheid van het management, alle leidinggevenden en alle medewerkers

 

 


Change Support Nu is gecertificeerd als vertrouwenspersoon gewenste omgangsvormen die u kunt inzetten voor het vormen van het beleid en als extern vertrouwenspersoon.


Voor het realiseren van een veilig productief werkklimaat zijn gewenste omgangsvormen, respectvolle communicatie en goed leiderschap essentieel. Gewenste omgangsvormen zijn een onlosmakelijk onderdeel van ons professioneel handelen. Iedereen in het bedrijf heeft recht op een veilige werkplek.

De Arbowet verplicht ons bij bedrijven met 50 medewerkers of meer tot het voorkomen dan wel beperken van psychosociale arbeidsbelasting (PSA), waaronder ongewenste omgangsvormen vallen. Gewenste omgangsnormen leidt tot welzijn, goed imago, verhoogde arbeidsproductiviteit, motivatie, loyaliteit en effectieve samenwerking en het voorkomt stress, beschadiging van medewerkers, conflict escalatie, ziekteverzuim en verloop.


Een bedrijf welke geen 50 medewerkers in vaste dienst hebben kunnen zichzelf spiegelen om te komen tot gewenste omgangsnormen en regels te komen in hun bedrijf.

 

 

(Nieuw) IB-Academie: Voor het verhogen van Integrale Bewustwording.

04 jan 2017

IB staat voor Integraal Bewustzijn waarbij je vanuit verschillende invalshoeken naar een verbetering, ontwikkeling of verandering kunt kijken. Hierdoor staat een dieper of een holistisch inzicht om het vraagstuk effectiever en duurzamer op te lossen. En niet te vergeten er ontstaat een creatief oplossingsvermogen met veel energie, ook wel verandervermogen genoemd.

 

 

 


Change Support NU heeft vanuit kennis en jarenlange praktijk ervaring de workshops ontwikkeld om de eerste stappen van Integrale Bewustwording en veranderen te leren en zelfs te ondergaan.

Lees hier verder welke workshops er nu mogelijk zijn.


 Change Support NU organiseert en begeleidt binnen dit kader ook Kennis Management Sessies om Integrale Bewustwording en veranderen te leren ente ondergaan.

Lees hier verder over de Management Kennis Management Sessie.

Bewerken.

Leidinggeven is de interne verbinding tot stand brengen!

01 jan 2017

Effectief leiderschap is het natuurlijk verbinden van de bovenstroom en de onderstroom!  Dan wordt leidinggeven een stuk gemakkelijker en ook een feest.

Wat is dat precies ‘de bovenstroom en de onderstroom’? En hoe kan ik deze het beste beïnvloeden?

Nieuwsgierig geworden? Wilt u hierover meer weten?


Voor u ontwikkeld de workshop: IB-T: Teams in beweging krijgen of er grip op houden. Of in een persoonlijk coachtraject voor u helder gemaakt, de te maken gedragstappen vastgesteld en uiteindelijk door u in de praktijk toegepast.