Achtergrond kennis en ervaring Martine Koekebakker

Toen ik in een grijs verleden mijn carrière bij de Rabobank begon, heb ik het grote geluk gehad daar een hoofd P&O te treffen die mijn capaciteiten en potentie zag. Daar heb ik persoonlijk mogen ervaren wat het betekent om kansen te krijgen gebaseerd op het vertrouwen wat iemand in mij had. Dat vertrouwen is essentieel voor mijn persoonlijke ontwikkeling geweest, zowel zakelijk als privé.

Het is mijn overtuiging dat je mensen heel veel opleidingen en trainingen kunt laten volgen. Maar wanneer de basis niet gefundeerd is op vertrouwen en de oprechte wens om daardoor te groeien, is er geen vruchtbare grond om echt tot bloei te komen.

Ik heb destijds een aantal opleidingen gevolgd op het gebied van HRM en coaching maar de echte ontwikkeling en het kunnen toepassen van de opgedane kennis, kwam pas in de jaren daarna toen ik flink wat levenservaring opdeed door de context van het leven dat ik leidde.

Na een hersenattaque op mijn 25e moest ik zelf het traject door van ziekte, herstel en reïntegreren maar ook het proces doormaken van aan de kant staan en wel willen maar niet kunnen. Hierdoor zag ik dat theorie en praktijk heel vaak haaks op elkaar staan. Dat je in theorie heel goed kunt weten hoe het zou moeten lopen maar dat dit vaak niet in gelijke pas loopt met wat zich in een persoonlijk proces afspeelt. Door deze twee (soms conflicterende) processen te synchroniseren, kan een reïntegratie succesvoller en minder frustrerend (voor zowel werknemer als werkgever) verlopen. Ik heb mijn persoonlijke ervaring hierover onder andere gedeeld in een studieboek over niet-aangeboren hersenletsel voor verpleegkundigen (Edu’Actief 2017) en integreer mijn kennis in de trajecten en coachees die ik op dit vlak begeleid.

Door mijn toenmalige multiculturele huwelijk leerde ik het coachen in optima forma toe te passen. In mijn omgeving waren veel met elkaar conflicterende waarden en normen waarbij ik steeds vaker in de rol van coach, bruggenbouwer en mediator optrad. Complexe contexten waarbij ik mij als Nederlandse vrouw, tegen een religieus-culturele stroom in, ontwikkelde als een vraagbaak en een zichtbare verbinder tussen mensen, groeperingen en culturen.

Ik werd steeds vaker gevraagd, zowel in de betreffende gemeenschap als daarbuiten, om lezingen en voorlichtingen te geven waarna ik besloot om Bureau Andersom op te richten. Ik heb dialoogbijeenkomsten georganiseerd en geleid, lezingen gegeven (voor zowel links als rechts georiënteerde groepen), columns geschreven en jonge meiden en vrouwen lesgegeven in de moskee op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke effectiviteit en weerbaarheid.

Door op een dunne lijn te balanceren tussen verschillende groepen en hen op intuïtieve wijze met elkaar te proberen te verbinden, hoe gevoelig de verhoudingen soms ook lagen, heb ik in de praktijk geleerd om in een rol als coach/mediator groepsprocessen en groepsdynamieken te begeleiden.

In dezelfde tijd werd ik niet geacht als vrouw buitenshuis betaald werk te verrichten. Als tegenreactie ging ik daarom bestuursfuncties en voorzittersrollen vervullen om mijzelf te blijven ontwikkelen en mijn leidinggevende capaciteiten verder te ontplooien. Ik durf gerust te zeggen dat ik op meerdere gebieden ervaringsdeskundig ben en daardoor een toegevoegde waarde weet te bieden in coaching en begeleiding.

Uiteindelijk ben ik mijn eigen pad gegaan en heb samen met een partner een Werving & Selectiebureau opgezet met daarnaast een coöperatie voor ZZP’ers. Ik heb hierin alle kennis en ervaring van de voorgaande jaren ten volle kunnen benutten om twee organisaties op te zetten, vorm te geven en te leiden. Ik heb van hoog politiek niveau tot op het onderste uitvoerende vlak de organisaties levensvatbaar weten te maken.

Als je spreekt over ‘verandering’ en ‘transitie’ kan ik naar alle eer en geweten zeggen dat dit een levendige rode draad in mijn leven is geweest en altijd zal zijn. Dat is dan ook mijn persoonlijke passie en missie.


Een nieuwe levensfase? Wat nu?

26 mei 2017

Een nieuwe levensfase wordt vaak helder als er iets bewust op je pad verandert. Bijvoorbeeld: Samenwonen, trouwen, geboorte van je kinderen, ernstig ziek worden, iemand verliezen, enz. …