Angst of stress bij verandering

Herken je dit?

Mijn medewerkers lijken angstig te zijn of stress te ervaren om stappen te nemen die vervelend maar wel noodzakelijk zijn. Ik snap eigenlijk niet waarom dit zo is?

Ik ervaar in onze organisatie vaak sterke emoties zoals angst of stress die bijna automatisch lijken te zijn als we het over veranderen hebben.

Ik zie in onze organisatie dat mensen hun veranderingen niet oppakken omdat ze bang zijn dat ze hun plek kwijt raken.

Neem de stap

De eerste stap naar verandering is het bewust worden van hoe het nu is en waar de angst of stress mogelijk zit. Hoe en wat dan anders kan, komt daarna pas.

Want wat als je/ze niet mee kunnen met de veranderingen in je organisatie? Dat ze niet genoeg energie hebben doordat ze beperkt worden door hun angsten, sterke emoties of belemmerende overtuigingen?

Wat als zij de verbinding met de organisatie of elkaar kwijtraken?

Het aanpakken van angst of stress geeft uiteindelijk meer vrijheid, energie en meer werkgeluk.

Wat doen we?

We hebben uitstekende professionele tools en trainingen om ongewenst gedrag en negatieve reacties te verminderen zodat we deze om kunnen buigen naar een blijvend positief resultaat.

We zijn in staat om te werken aan de identiteit, vastgeroeste tradities, gewoontes en belemmeringen binnen de organisatie of teams.

We werken eventueel aan negatieve ervaringen en associaties uit het verleden zodat je daar in het hier en nu geen last meer van hebt.

We helpen medewerkers om zich weer verbonden te voelen met elkaar en de organisatie.

Hoe kom je af van weerstand, angsten en stress bij verandering?

De organisatieontwikkeling kan effectiever en soepeler verlopen wanneer wij als onafhankelijke experts met je meelopen in deze zoektocht naar de mogelijke onderliggende belemmeringen bij veranderprocessen.

We supporten, stimuleren en helpen de organisatie of jouw team de belemmeringen zelf te vinden waar het veranderingsproces mogelijk door wordt verstoord. Dit doen wij deskundig en vanuit onze professionele achtergrond op het gebied van weerstand, stress en angsten. Wij zijn geen psychologen en psychologiseren dan ook niet.
De combinatie van onze eigen bijzondere levens- en angst ervaringen en de inhoudelijke kennis uit onze opleidingen maakt onze begeleiding uniek.

Iedere organisatie of team verdient een persoonlijke aanpak om de juiste flow te krijgen. In principe is dat dus altijd op maat.
Lees verder over deze aanpak.

Onze begeleiding is op maat en daarom zijn onze kosten dat ook. We willen graag dat jouw budget en onze inzet in balans met elkaar zijn.
Lees verder over de kosten.