Teamsupport

Herken je dit?

Je hebt het gevoel met je team achter te lopen op de feiten en/of met jullie prestaties.

De werksfeer lijkt achteruit te gaan doordat processen, samenwerking en/of communicatie veel gedoe en stress geeft.

Je krijgt als teamleider steeds het gevoel dat je er alleen voor staat. Terwijl zelfsturing of organisatie en verantwoordelijkheid nemen nu juist noodzakelijk is volgens jou.

Je hebt het gevoel dat er weerstand is en vindt dat dit echt meer aandacht verdient.

Wat en Hoe?

Als je iets wilt veranderen in een team, is het samen bewust worden de eerste stap van de teamverandering.

Want wat als je niet met elkaar kunt zien waar je als team staat, waar je naartoe wilt en wat je daarmee wilt bereiken? Kun je dan wel een gezamenlijke wens voor ontwikkeling en vernieuwing laten ontstaan? En samen goede resultaten bereiken?

Met elkaar kijken naar de communicatie en samenwerking, maakt de weg van succesvol veranderen voor jou en je medewerkers meer zichtbaar en grijpbaar.

Ons aanbod?

Wij bieden je een dienstenpakket op het gebied van teamverandering waarbij je zelf kunt kiezen of je een extra accent wilt op het slim samenwerken in teams, het verbeteren van de samenwerking en communicatie of flexibel veranderen.

Wij combineren een bedrijfsprocesmatige blik met kennis van houding en gedrag van teamleden, weerstand bij verandering en zicht op zelfsturing en organisatie. Hierdoor wordt het helder waar de knelpunten zitten en hoe je deze op kunt lossen.

Je krijgt van ons praktische handvatten en kennis om het team in beweging te zetten.

Waarom teamsupport?

Het begin van alle veranderingen in een team, is dat ieder teamlid zich bewust wordt van waar ze nu staan en waar ze naartoe willen. Het is belangrijk dat er een gezamenlijk beeld is van de weg naar de toekomst.

Aan de ene kant kijken we met een leiderschaps- en teammanagersoog naar de richting en inrichting van je team: wat moet er nog ontwikkeld, behouden of juist afgestoten worden om de juiste balans te krijgen/houden? Aan de andere kant kijken we naar de teams en mensen: hoe is de samenwerking, communicatie en sfeer? Is er veel verzuim en is er genoeg ruimte voor verandering en betrokkenheid?

We zoeken, samen met jou en jouw team, naar antwoorden op de belangrijkste vragen. Zo krijg je meer grip op veranderen in een team. Je krijgt toegepaste kennis over verander- en teammanagement en omgaan met weerstand. Alles wordt door ons voor jou uitgewerkt en gedocumenteerd om dit te kunnen gebruiken in de volgende veranderstappen. En vormt input voor bijvoorbeeld een jaarlijks teamplan.

Invalshoeken, begeleidingsvorm, kennis op maat, kosten

Veranderingen in teams kunnen effectiever en soepeler verlopen wanneer wij als onafhankelijke experts met je meelopen in deze zoektocht. We supporten, stimuleren en helpen jou die kar te trekken vanuit diverse invalshoeken (zie rechts). De combinatie van onze eigen bijzondere werk- en levenservaringen met de inhoudelijke kennis uit onze opleidingen maakt onze begeleiding uniek.

Ieder mens en ieder team verdient een aanpak om de juiste flow te krijgen. In principe is dat dus altijd op maat.
Lees verder over deze aanpak.

Onze begeleiding is op maat en daarom zijn onze kosten dat ook. We willen graag dat jouw budget en onze inzet in balans met elkaar zijn.
Lees verder over de kosten.