Change Support: Zakelijk

Als Change Supporters reizen wij met onze rugzakken van kennis en ervaring over veranderen met u mee bij al uw zakelijke en persoonlijke verander- en transitieprocessen. Of het nu een makkelijke of juist een lastige trektocht is. U kunt ervaren dat deze processen voor u niet voldoende snel genoeg verlopen. Of u kunt het gevoel hebben de grip te verliezen.

Doel en resultaat: Het effectief bereiken van de gewenste veranderingen en transitie in uw onderneming, uw leidinggevenden of medewerkers en bij u zelf.


De zogenoemde supportdiensten die wij, eventueel met samenwerkingspartners, hiervoor beschikbaar stel zijn:

  • All-round change support: Van alle onderstaande rollen kan, voor zover mogelijk, vanuit een externe en een onafhankelijke blik gebruik worden gemaakt. Een allround sparringspartner of zelfs meewerkende partner voor de ondernemer, de directie, leidinggevenden of werknemers. Deze rol wordt ook gebruikt voor een speciale counselingsessie direct op afroep voor de ondernemers, de directie of de eigenaar en leidinggevenden van een onderneming.  Maar er kan ook worden gekozen voor één van de onderstaande rollen.

  • Change support Verbeteren Samenwerking en Communicatie: Deze rol wordt vooral ingezet als de samenwerking en communicatie binnen het bedrijf, de afdelingen of de teams niet spoedig of slecht verlopen. Of gewoon geoptimaliseerd moet worden in combinatie met leiderschap. Mogelijke conflicten worden verhelderd en opgelost.
  • Change support ExternVertrouwenspersoon: In de rol van extern vertrouwenspersoon kan op afroep deze rollen ingezet worden. Tevens kan er extern en onafhankelijk gewerkt aan het optuigen van het beleid samen met directie en leidinggevenden. 
  • Change support Team Coaching & Counseling: In de rol van coach en counselor om teams en haar teamleden een dieper inzicht en bewustwording te laten verkrijgen zodat op team- en individueel niveau de blokkades voor veranderingen en de mogelijkheden voor voortgang zichtbaar worden. Vanuit deze helderheid kan het team en de betrokkene(n) zijn of haar eventuele blokkades opheffen en de juiste keuzes maken om door te kunnen met hun veranderingen. En uiteindelijk haar missie, doelstellingen en resultaten bereiken.
  • Change support Reïntegratie: In de rol van coach en begeleider het reïntegratieproces op de werkvloer begeleiden om deze positief en effectief te laten verlopen. Wanneer dit proces goed vormgegeven wordt en zorgvuldig begeleid (voor zowel degene die reïntegreert als voor de werkplek/het team waar dit plaatsvindt), wordt de kans op terugval verkleind en de kans op een succesvolle reïntegratie vergroot.
  • Change support Outplacement of begeleiding naar nieuw werkIn de rol van coach en begeleider begeleiden wij het onvermijdelijke rouwproces van de betrokkene om het oude los te laten en hem/haar klaar te stomen voor een nieuwe stap in werk en leven. Wanneer dit proces goed wordt vormgegeven en zorgvuldig begeleid dan verklein je daarmee de kans op een langdurige werkloosheid. De betrokkene wordt sterker gemaakt om succesvol nieuw werk te zoeken.
  • Change support Bedrijfsbegeleiding: In de rol als organisatie adviseur & procesbegeleider. Deze rol wordt ingezet bij het mede analyseren van de externe omgeving, de gevolgen hiervan op het bedrijf. Het van daaruit mede organiseren en implementeren van de bedrijfsmatige en personele ontwikkelingen binnen het bedrijf met de daarbij behorende veranderingsprocessen en transitie. Denk hier bijvoorbeeld aan de verandering of ontwikkeling van de bedrijfskoers, veranderingen van de bedrijfsprocessen en werkwijzen. De daarbij behorende cultuur, samenwerking, communicatie, de arbeidsomstandigheden en de gewenste omgangsvormen en integriteit. De cultuuromslag realiseren! En uiteindelijk haar missie, doelstellingen en resultaten mogelijk veel sneller bereiken.
  • Change support Bedrijfstraining & coaching: In de rol van trainer en coach om bepaalde veranderingsprocessen in de organisatie te versnellen door meer kennis, inzicht en bewustwording op maat. Vanuit deze helderheid kan het bedrijf, de teams of afdelingen en de betrokkene(n) mogelijk zelf zijn of haar blokkades opheffen en de juiste keuzes maken om door te kunnen. En uiteindelijk haar missie, doelstellingen en resultaten sneller bereiken.
  • Change support Persoonlijke Coaching & Counseling: In de rol van coach en counselor om een dieper inzicht en bewustwording te verkrijgen zodat op persoonsniveau de blokkades voor veranderen en de mogelijkheden voor persoonlijke groei zichtbaar worden. Vanuit deze helderheid kan de betrokkene(n) zijn of haar betere keuzes maken en zijn of haar talenten beter kunnen benutten.
  • Change support Arbeidsbelasting en Ziekteverzuim: Deze rol wordt vooral ingezet om arbeidsbelasting of het ziekteverzuim in relatie met veranderingen in het bedrijf beheersbaar te houden. Maar kan ook worden ingezet als het bedrijf wat wil gaan doen aan het verlagen van het ziekteverzuim. (Wet Poortwachter, Wetgeving rondom Psychische arbeidsbelasting)

Voor meer informatie of vragen kunt u bellen met Rob Schurman (0622630052) of Martine Koekebakker (0614644609). Een bericht sturen kan ook.


Je grenzen leren stellen!

04 sep 2017

Je grenzen aangeven en ‘nee’ zeggen is feitelijk gezien net zo makkelijk als ‘ja’ zeggen. Toch blijkt dit in de praktijk lang niet altijd …