Change Support: Ondernemer

Als Change Supporter reis ik met mijn rugzak van kennis en ervaring over veranderen met u mee bij al uw zakelijke en persoonlijke veranderprocessen. Of het nu een makkelijke of juist een lastige trektocht is. Of dat uw veranderingsprocessen voor u niet voldoende snel genoeg verlopen.
Doel en resultaat: Het effectief bereiken van de gewenste veranderingen en transitie in uw onderneming.


De zogenoemde supportdiensten die ik, eventueel met samenwerkingspartners, hiervoor beschikbaar stel zijn:

  • All-round change support: Van alle onderstaande rollen worden zover mogelijk vanuit een externe en een onafhankelijke blik gebruik gemaakt. Een allround sparringspartner voor de ondernemer, de directie of leidinggevenden. Deze rol wordt ook gebruikt voor een speciale counselingsessie direct op afroep voor de ondernemers, de directie of de eigenaar en leidinggevenden van een onderneming.  Maar er kan ook worden gekozen voor één van de onderstaande rollen.

  • Change support Vertrouwenspersoon Omgangsvormen en Integriteit, Rouw en Verlies: In de rol van extern vertrouwenspersoon kan op afroep deze rollen ingezet worden. Tevens kan er extern en onafhankelijk gewerkt aan het optuigen van het beleid omgangsvormen en integriteit, rouw en verlies samen met directie en leidinggevenden. 
  • Change support Verbeteren Samenwerking en Communicatie: Deze rol wordt vooral ingezet als de samenwerking en communicatie binnen het bedrijf, de afdelingen of de teams niet spoedig of slecht verlopen. Of gewoon geoptimaliseerd moet worden in combinatie met leiderschap. Mogelijke conflicten worden verhelderd en opgelost.
  • Change support team Coaching & Counseling: In de rol van coach en counselor om teams en haar teamleden een dieper inzicht en bewustwording te laten verkrijgen zodat op team- en individueel niveau de blokkades voor veranderingen en de mogelijkheden voor voortgang zichtbaar worden. Vanuit deze helderheid kan de het team en de betrokkene(n) zijn of haar blokkades opheffen en de juiste keuzes maken om door te kunnen met hun veranderingen. En uiteindelijk haar missie, doelstellingen en resultaten bereiken.
  • Change support Bedrijfsbegeleiding: In de rol als organisatie adviseur & procesbegeleider. Deze rol wordt ingezet bij het mede analyseren van de externe omgeving, de gevolgen hiervan op het bedrijf. Het van daaruit mede organiseren en implementeren van de bedrijfsmatige en personele ontwikkelingen binnen het bedrijf met de daarbij behorende veranderingsprocessen. Denk hier bijvoorbeeld aan de verandering of ontwikkeling van de bedrijfskoers, veranderingen van de bedrijfsprocessen en werkwijzen. De daarbij behorende cultuur, samenwerking, communicatie, de arbeidsomstandigheden en de gewenste omgangsvormen en integriteit. De cultuuromslag realiseren! En uiteindelijk haar missie, doelstellingen en resultaten mogelijk veel sneller bereiken.
  • Change support Bedrijfstraining & coaching: In de rol van trainer en coach om bepaalde veranderingsprocessen in de organisatie te versnellen door meer kennis, inzicht en bewustwording op maat.Vanuit deze helderheid kan het bedrijf, de teams of afdelingen en de betrokkene(n) mogelijk zelf zijn of haar blokkades opheffen en de juiste keuzes maken om door te kunnen. En uiteindelijk haar missie, doelstellingen en resultaten sneller bereiken.
  • Change support Persoonlijke Coaching & Counseling: In de rol van coach en counselor om een dieper inzicht en bewustwording te verkrijgen zodat op persoonsniveau de blokkades voor veranderen en de mogelijkheden voor groei zichtbaar worden. Vanuit deze helderheid kan de betrokkene(n) zijn of haar betere keuzes maken en zijn of haar talenten beter kunnen benutten.
  • Change support Arbeidsbelasting en Ziekteverzuim: Deze rol wordt vooral ingezet om arbeidsbelasting of het ziekteverzuim in relatie met veranderingen in het bedrijf beheersbaar te houden. Maar kan ook worden ingezet als het bedrijf wat wil gaan doen aan het verlagen van het ziekteverzuim. (Wet Poortwachter, Wetgeving rondom Psychische arbeidsbelasting)

Voor meer informatie of vragen kunt u bellen met Rob Schurman (0622630052) of een bericht sturen.


Test bewustwording werk/privé!

26 feb 2017

Waar ben je nu mee bezig? Met je werk of met je familie/andere privé activiteiten? Stuur direct een bericht naar Change Support Nu met een eerlijk antwoord! Als …