Disclaimer


 

 

 

 


 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
  • Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt.
  • Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 2. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

 3. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

 4. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

 5.  Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Steenwijk 2017


Een nieuwe levensfase? Wat nu?

26 mei 2017

Een nieuwe levensfase wordt vaak helder als er iets bewust op je pad verandert. Bijvoorbeeld: Samenwonen, trouwen, geboorte van je kinderen, ernstig ziek worden, iemand verliezen, enz. …