Veranderingen leiden

Herken je dit?

We moeten snel reageren op belangrijke ontwikkelingen en veranderingen buiten onze onderneming maar ik twijfel of we dat nu kunnen.

Ik denk dat er meer flexibiliteit nodig is in mijn onderneming om in te kunnen spelen op de steeds veranderende klantwensen.

Continu verbeteren en ontwikkelen is nog niet heel gewoon voor mijn medewerkers terwijl ik dat wel nodig vind.

Ik merk dat zowel bij mij als bij de andere leidinggevenden veranderingen doorvoeren lastig is.

Neem de stap

De eerste stap naar het flexibel meebewegen met de externe ontwikkelingen en veranderende klantwensen is bewustwording creëren bij je medewerkers.

Want wat als je niet weet wat bijvoorbeeld de belangrijkste externe ontwikkelingen zijn? En niet concreet weet wat de klanten echt van ons willen? Welke interne veranderingen zijn dan nodig om flexibel te leren meebewegen met de veranderingen in omgeving?

En wat betekent dit voor ons? Welk gedrag en vaardigheden moeten hiervoor ontwikkeld worden? En welke kennis is er nodig? Merken we mogelijk ook weerstand in de organisatie? Welke vorm van leiderschap is nodig?

Het antwoord vinden op deze vragen, geeft al energie om in beweging te komen.

Wat doen we?

Eerst kijken we samen met je leidinggevenden en werknemers, naar waar de onderneming nu staat als het gaat om flexibiliteit.

Is deze in staat om genoeg in te spelen op de veranderende omgeving die steeds ingewikkelder wordt? En zo niet, wat moet er dan veranderen om genoeg flexibel te worden en daardoor slim mee te kunnen bewegen met die omgeving?

Wij faciliteren de organisatie om het vastgestelde veranderproces door te voeren.
Wij maken weerstand bij verandering zichtbaar en bespreekbaar.

Je krijgt van ons praktische handvatten en kennis over veranderen in organisaties en organisatiecultuur veranderen. Onze trainingen op ‘natuurlijk leiderschap’ is een goede basis om inzicht te krijgen.

Hoe creëer je flexibiliteit in jouw organisatie?

De ontwikkeling van flexibiliteit kan effectiever en soepeler verlopen wanneer wij als onafhankelijke experts met je meelopen in deze zoektocht.

We supporten, stimuleren en helpen jou helderheid over flexibiliteit in je onderneming te creëren.
Dit doen wij professioneel, zowel zakelijk als persoonlijk, om het bestaan op langer termijn van je onderneming en je medewerkers te waarborgen. De combinatie van onze eigen bijzondere werk- en levenservaringen met de inhoudelijke kennis uit onze opleidingen maakt onze begeleiding uniek (Lees verder ‘Over Ons’). Alles wordt kort en handzaam gedocumenteerd.

Iedere onderneming verdient een aanpak om de juiste flow te krijgen. In principe is dat dus altijd op maat.
Lees verder over deze aanpak.

Onze begeleiding is op maat en daarom zijn onze kosten dat ook. We willen graag dat jouw budget (of dat van je werkgever) en onze inzet in balans met elkaar zijn.
Lees verder over de kosten.