Kosten inzet van Change Support Nu

Ons aanbod

Onze begeleiding is op maat en daarom zijn onze kosten dat ook. We willen graag dat jouw budget (of dat van je werkgever) en onze inzet in balans met elkaar zijn.

Wij willen af van de term ‘uurtarief’ omdat wij aansluiting zoeken bij jouw financiële mogelijkheden en de inzet die je van ons vraagt. Onze inzet wordt onder andere bepaald door de duur van een traject, hoe eenvoudig of ingewikkeld de vraag is en hoe snel er gestart moet worden.

De reden om een budget afhankelijke prijs af te spreken, is dat wij onze begeleiding toegankelijk willen maken voor iedereen. Zowel voor de directeur als voor de kleine ondernemer, de werknemer in loondienst en de bijstandsmoeder.

Wij werken op basis van vertrouwen. Dat houdt dus in dat inzage in de financiën echt niet nodig is om een prijs te bepalen. In gesprek kunnen we met elkaar vaststellen in welke categorie jij (ongeveer) valt en wordt er in de offerte een passend tarief aangeboden.

Uw keuze

Werknemerssupport en Privé Support:

  • Een strippenkaart voor 6, 8 of 10 sessies, gekoppeld aan het persoonlijke budget.
  • Een vastgesteld traject, mogelijk in fasen, met een budget afhankelijke prijs voor het hele traject of per fase

Ondernemerssupport en Teamsupport:

  • Een vooraf vastgesteld aantal sessies voor een in overleg vastgestelde prijs.
  • Een strippenkaart voor 6, 8 of 10 sessies, gekoppeld aan het persoonlijke budget.
  • Een vastgesteld traject, mogelijk in fasen, met een in overleg vastgestelde prijs voor het hele traject of per fase

Organisatieopdracht:

  • Vastgestelde prijs in overleg en afhankelijk van de duur en complexiteit.
  • Vastgesteld tijdelijke loondienstverband behoort tot de mogelijkheden

Interim opdracht:

  • Vastgesteld uurtarief afhankelijk van de duur en complexiteit.

Overige kosten:

Mogelijke overige kosten zoals bijvoorbeeld locatiehuur, reiskosten, verblijfkosten en materiaal worden altijd pas na overleg gemaakt en gedeclareerd bij de opdrachtgever. Zo kom je dus nooit voor onaangename en onverwachte extra kosten te staan.