Onze ervaring en visie over reïntegratie.

Onze persoonlijke ervaringen en onze visie over reïntegratie. 

Men moet zich realiseren dat een reïntegratie een proces is van zowel de medewerker als van de leidinggevende en de collega’s. Je kunt dit niet los van elkaar zien alhoewel ieders rol natuurlijk wel in omvang en invulling verschillend is.


Maar samen energie halen uit de (soms kleine) stappen die iemand maakt na een lastige periode om terug in het arbeidsproces te komen, kan het essentiële verschil maken voor een succesvolle reïntegratie. Verder is er een significant verschil tussen de oude methoden waarbij medewerkers weliswaar zelf verantwoordelijk zijn maar geen invloed lijken te hebben op het proces en onze benadering waarbij de verschillende partijen met elkaar samenwerken en de reïntegrerende medewerker zelf actief bij de vormgeving van het proces betrokken wordt. Wij kijken naar de mens en niet naar de ‘kwaal’ waardoor er ook een stuk persoonlijke coaching plaatsvindt tijdens de reïntegratie om zodoende het ‘ziek-zijn’ los te laten en weer in een gezonde modus te kunnen gaan functioneren.

Wij geloven in werken om een waardevolle bijdrage te leveren aan de organisatie en de waardering hiervoor. Het gevoel van zingeving en het leveren van een toegevoegde waarde zijn niet te ontkennen factoren die bijdragen aan een positief verloop van het proces.

Dat alles gezegd hebbende, is het uiteraard ook van groot belang om te benoemen dat het uiteindelijke doel van het hele traject helder is. Het doel is het volledig reïntegreren voor het gestelde aantal uren. Werkgevers willen niet onnodig op kosten gejaagd worden en werknemers willen graag in gezonde omstandigheden zinvol werk leveren. Beiden zijn gebaat bij een positief verloop van het traject. Wij zijn als Change Supporters ondersteunend maar ook kritisch waar dat nodig is.

Tot slot is het van belang om nog op te merken dat een reïntegratietraject, naast een praktische invulling en uitvoering van het proces met doelstellingen, ook een emotionele uitdaging waarin geduld en communicatie sleutelwoorden zijn.

 


Eenzaamheid als mens?

30 jun 2017

Komt u dit weleens bekend voor? Dat je voor je gevoel als mens er helemaal alleen voor staat? Zelfs eenzaam voelt? Enerzijds heb je al je aandacht en …

Extern Vertrouwenspersoon

05 jan 2018

  De verander- of transitievermogen van je bedrijf of organisatie wordt bepaald door de mensen die er werken. Het is belangrijk dat alle medewerkers …