Onze ervaring en visie over ziekteverzuim.

Onze persoonlijke ervaringen en onze visie over langdurig ziekteverzuim of frequent ziekteverzuim.

Vaak lijkt het te gaan over een medewerker die langdurig ziek blijf. Het kan echter ook zijn dat het niet om één medewerker draait, maar dat in het geheel genomen het ziekteverzuim hoog is. Ook dan is het vaak een opgave om intern, en dus vanuit het onderdeel zijn van het heersende systeem, te achterhalen wat er speelt.


Een externe partij als Change Support Nu kan vanuit een neutrale positie analyseren en in kaart brengen waar de schoen wringt. Waar Change Support sterk in is, is het samenwerken met (management)teams. Zowel in teamverband als met de individuen die samen het team vormen, kijken we naar het grotere geheel en naar de stukjes van de puzzel. Daarbij willen we wel aantekenen dat dit binnen (door onze expertise) gestelde grenzen is om niet te verzanden. Wij staan naast de mensen waar wij mee werken en er nooit boven. Door hen deelgenoot te maken van het proces en hen een actieve rol te geven in het zoeken naar oplossingen, zorg je voor gedragenheid van het gekozen pad in plaats van het op hiërarchische wijze opleggen en implementeren van nieuwe regels.

Dit laatste past in het ‘oude denken’ en lijkt soms misschien ook wel de meest snelle en makkelijke manier om een vervelend probleem op te lossen. Alleen zal op de lange termijn die hinderlijke angel steeds weer de kop op steken omdat deze namelijk niet effectief verwijderd is. En zo kan een situatie keer op keer opnieuw ontstaan met alle gevolgen en kosten van dien.

Change Support Nu ondersteunt en begeleidt in het onderzoeken naar de oorzaak van een frequent of hoog ziekteverzuim en helpt desgewenst bij het opzetten van een nieuw verzuimbeleid.


Een nieuwe levensfase? Wat nu?

26 mei 2017

Een nieuwe levensfase wordt vaak helder als er iets bewust op je pad verandert. Bijvoorbeeld: Samenwonen, trouwen, geboorte van je kinderen, ernstig ziek worden, iemand verliezen, enz. …