Over Change Support Nu

Onze passie is om organisaties, ondernemers, teams en mensen echt in beweging te zetten als het gaat om veranderen, samenwerken en ondernemen in hun werk en leven. Dit in voor- en tegenspoed. Daar zijn we goed in en horen dit ook terug van onze klanten. Wij zijn goed opgeleide professionele begeleiders met veel kennis, levens- en werkervaring. Dit kun je verderop deze pagina terugvinden.

Wij noemen ons Change Supporters omdat wij breed opgeleid zijn in verschillende professionele rollen, op het gebied van veranderingsprocessen. Deze rollen zijn: organisatieadviseur, mediator, transpersoonlijke coach en counselor, extern vertrouwenspersoon, trainer, re-integratiecoach, scrum master, nlp-master en procesbegeleider.
Wij willen en kunnen tijdelijk en op afroep jouw staf Human Resource Management en Human Resource Development zijn. Of jouw P & O afdeling tijdelijk extra ondersteunen in goede of slechte tijden. Hiermee voorkom je het in dienst nemen van meer stafmedewerkers in je organisatie.

Tevens verlenen wij ondersteuning in de particuliere sector aan mensen die met hun levensvragen worstelen. Of aan families die in een lastige situatie terecht zijn gekomen om wat voor reden dan ook.

Wat ons onder andere uniek maakt, is dat wij een combinatie hebben van ons persoonlijke levenspad met veel en diverse levens- en werkervaring(en). Deze ervaring vertaalt zich in een hoge mate van intuïtie, empathie, innovatieve ontwikkeling en vrijheid in werk en leven. Wij oordelen niet maar hebben wel goed zicht op wat er nodig is.
Wij brengen een stukje zakelijkheid in de persoonlijke begeleiding van mensen en een stukje persoonlijkheid in de zakelijke begeleiding in organisaties.

Wie we zelf zijn en wat we gedaan hebben? Wij hebben o.a. ervaring in de volgende sectoren: MKB, Logistiek, Warehousing en Distributie, Financieel (bank en accountancy) Groothandel en Retail, P & O, Gemeenten, Onderwijs, Ziekenhuis, Politie, Zorg en Welzijn, Horeca, Uitvaart en verzorging, coöperaties, stichtingen en verenigingen. Lees vooral verder onder onze foto’s. Dan krijg je wel een eerste indruk. Maar een persoonlijke kennismaking geeft je een echte indruk. Dat kost je niets.

Rob Schurman

Onderdeel van mijn kracht, is dat ik mensen, teams en organisaties in beweging zet. Ik stimuleer hen zichzelf te blijven ontwikkelen in voor- en tegenspoed. Een leven lang blijven leren dus.

Mijn werk- en leerervaringen in grote en kleine organisaties (MKB, Groothandel en Retail, Gemeente, Onderwijs, Ziekenhuis, Politie, Welzijn, Horeca, Uitvaart en verzorging, stichtingen en verenigingen) onderstrepen mijn drive om alle type organisaties, teams en mensen echt in beweging te krijgen. In hart en nieren ben ik dan ook een ontwikkelaar en begeleider. Deze rollen heb ik in diverse ondersteunende of management rollen in diverse werkomgevingen vorm gegeven. Vooral met teams in hun opbouwende en dynamische fases van hun bestaan.

Enerzijds in de rol als integraal bedrijfskundige met werk- en leerervaringen in o.a. de vakgebieden I.C.T, warehousing, logistiek, distributie en Retail en P & O. Zodoende kijk ik bedrijfsmatig met een managers en een menselijk oog naar ontwikkelingsvraagstukken. Daarbij ben ik gericht op een slimme bedrijfsstrategie, creatieve oplossingen, en op een veranderaanpak die het continue leren veranderen en het slim samenwerken stimuleren.

Anderzijds als begeleidingskundige heb ik werk en leerervaringen opgebouwd in verschillende rollen en werkomgevingen op het gebied van samenwerking, communicatie en conflictbemiddeling. (HRM, HRD) Ook op het sociale thema ‘afstand tot de arbeidsmarkt’  heb ik werk en levenservaringen. En ik weet wat dit met je doet als mens maar ook met je familie. Mijn eigen levenservaring was een reïntegratie proces.
Om meer inzicht te kunnen krijgen in cultuurverandering bij  ondernemingen en ontwikkeling van mensen in werk en leven, heb ik mij de laatste jaren vooral verdiept in het thema ‘bewustwording en bewustzijn’. Ik zoek graag naar manieren om veranderingen in cultuur of beïnvloeding van houding effectief en menselijk tot stand te laten brengen. Hierdoor ontstaat ruimte en flexibiliteit in werk en leven.

Ik heb met vallen en opstaan mijn kennis en ervaring opgebouwd. Men zegt mij als professioneel en warm te ervaren. Maar als het moet soms ook confronterend spiegelend. Dit altijd met een positieve intentie. Elke dag bouw ik verder en zoek de verbinding met mensen op. Ik durf met recht, naast professioneel en deskundig, mijzelf een breed of integraal werk- en levenservaringsdeskundige te noemen. En niet te vergeten: Een mens.

Voor meer info over mijn kennis, opleidingen of achtergrond kun je contact opnemen via onderstaand nummer of email. Via de LinkedIn-button kunt u mijn profiel bekijken.

06 22630052
info@changesupport.nu

Martine Koekebakker

Onderdeel van mijn kracht is dat ik ervoor zorg dat mensen zich door mij gezien voelen. Door mijn ruime (levens)ervaring vind ik het belangrijk om de mens achter een persoon te zien.

Mijn achtergrond in HRM, Werving & Selectie, re-integratiecoaching en ervaring in het opbouwen van teams en organisaties, maken dat ik niet snel een oordeel maar wel een visie heb. Ik heb mijn ervaring o.a. opgebouwd in het MKB, Bankwezen, Recruitment, Stichtingen en geloofsgemeenschappen.

In diverse contexten, waarvan een groot deel door diversiteit gekenmerkt wordt, ben ik als coach, bruggenbouwer/verbinder, vertrouwenspersoon en mediator actief geweest. Ik zoek altijd naar praktische oplossingen en verbindingen maar ik durf ook de verschillen te benoemen en kritische feedback te geven wanneer dat nodig is.

Mijn ervaring met diversiteit, onder andere opgebouwd door 20 jaar ervaring in de Arabische wereld, zorgt ervoor dat ik snel in staat ben figuurlijke vertalingen te maken tussen verschillende (bedrijfs-)culturen.

Niet alleen ben ik ervaren op deskundig gebied maar ook persoonlijk weet ik welk effect verandering en transitie in de praktijk op een mens of organisatie heeft. Dit is onderdeel van mijn persoonlijke kracht die ik inzet bij begeleiding van individuen, teams en/of organisaties.

Vanuit een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ heb ik mijzelf gereïntegreerd in de maatschappij. Ik weet als geen ander wat daarvoor nodig is en welke valkuilen er zijn, maar ook wat het met je kan doen om in zo’n positie te verkeren.

Ik heb in de afgelopen jaren diverse reïntegratietrajecten vormgegeven en begeleid waarbij de mensen uiteindelijk weer volledig mee konden draaien in de maatschappij. Mijn begeleiding is persoonlijk en coachend maar vooral mens- en oplossingsgericht in plaats van probleemgericht.

Mensen zeggen mij als toegankelijk, deskundig en warm te ervaren. Wanneer ik mensen spiegel, doe ik dat altijd helder en open maar ook in verbinding zodat ik vaak terug krijg ‘dat men kan horen wat ik zeg’.

Voor meer info over mijn kennis, opleidingen of achtergrond kun je contact opnemen via onderstaand nummer of email. Via de LinkedIn-button kunt u mijn profiel bekijken.

06 13676671
info@changesupport.nu

Enkele reviews over onze dienstverlening.

‘Het fijne met Change Support Nu is voor mij een open vooroverleg m.b.t. de inhoud en problematiek, waarbij ik vanuit mijn positie een frisse, constructieve feedback heb ontvangen.’

Trajectbeschrijving: Ontwikkeling en begeleiding met als doel
samen een gedragen ondernemers- of bedrijfsplan te creëren.

Opdrachtgever Biologisch agrarisch ondernemingOndernemerssupport, Teamsupport: bedrijfsplan en teamontwikkeling

‘Mooi traject geweest. Veel van geleerd’

Trajectbeschrijving: Ontwikkeling en begeleiding met als doel
samen een gedragen ondernemers- of bedrijfsplan te creëren.

Management teamlid: biologisch agrarische ondernemingOndernemerssupport, Teamsupport: bedrijfsplan en teamontwikkeling

‘Bijzondere kundige trainers en persoonlijke coaches. Als mens  waren jullie warme en vriendelijk persoonlijkheden. Laagdrempelig en ontwikkelingsgericht’.

Trajectbeschrijving: Training Natuurlijk Leiderschap 1.

Cursisten training Natuurlijk LeiderschapWerknemersupport, Prive support: training

‘Rob heb ik leren kennen en waarderen als een integere professional die vanuit respect werkt en in staat is veranderprocessen ondermeer leidend tot een hogere teameffectiviteit succesvol door te voeren.’

Trajectbeschrijving: Verschillende opdrachten bij verschillende organisaties waarbij de verbetering en ontwikkeling of het samenvoegen van afdelingen en teams centraal stonden.

Een CMC professional op het gebied van organisatie- en cultuurverandering Ondernemersupport, Teamsupport, Werknemerssupport: verschillende opdrachten in verschillende type organisatie

‘De manier hoe Martine coacht, zowel op zakelijk gebied en daarop de focus altijd het laten groeien van mensen in combinatie met het bedrijf is zeer uniek. Ze is een rots in de branding!’

Trajectbeschrijving: Ontwikkeling en begeleiding met als doel volledig re-integratie op de arbeidsmarkt

Medewerker detacheringsbureauWerknemersupport: individueel reïntegratietraject

‘Rob is als coach goed in het op gang brengen van constructieve interactie. Daarbij heeft Rob gevoel en oog voor de onderstroom bij het individu en groep. Bij de contactgroep Jonge Ondernemers (KennisNetwerk Steenwijkerland) heeft Rob hiermee mooie zaken gerealiseerd.’

Trajectbeschrijving: Ontwikkeling en begeleiding team met als doel het ontwikkelen en versterken van de identiteit als ondernemer.

Zelfstandig ondernemerOndernemerssupport en teamsupport: individuele ontwikkeling als ondernemer.

‘Ik was onder de indruk van de manier waarop Martine de deelnemers tijdens workshops begeleidde. Zij bezit de gave om iedereen een goed gevoel te bezorgen en jezelf naar een hoger niveau te tillen’

Trajectbeschrijving: Ontwikkeling en begeleiding met als doel het ontwikkelen en versterken van de identiteit als ondernemer.

Zelfstandig ondernemerOndernemerssupport: jezelf richten

‘Ik heb Rob leren kennen als een resultaatgerichte manager met oog voor de mensen. Rob was betrouwbaar, kritisch en pragmatisch. In de vele veranderingen die het bedrijfsbureau doormaakte, was Rob een luisterend oor voor de medewerkers en zorgde hij voor een stabiele koers richting het resultaat’

Trajectbeschrijving: Ontwikkeling en begeleiding met als doel het verbeteren en ontwikkelen van het team en de teamleden met als doel tevreden klanten en slimmer werken

Manager BedrijfsvoeringTeamsupport en Werknemersupport: ontwikkelen, managen,begeleiden team en teamleden

‘Martine is in staat heel snel de kernkwaliteiten van iemand te benoemen en desgewenst in te zetten. Feedback geeft ze op een opbouwende maar constructieve manier die door veel mensen gehoord kan worden. Het is bijzonder prettig om met haar te mogen werken’

Trajectbeschrijving: Begeleiding van teambijeenkomsten met als doel de communicatie te ondersteunen en te verbeteren.

Directeur ZorgverlenerOndernemerssupport en Teamsupport: teambegeleiding

‘Tevreden op veel aspecten. Zeer prettige, leuke en humorvolle samenwerking’

Trajectbeschrijving: Vorming van 3 afdeling tot 1 afdelingen met besparing op FTE’s. Begeleiding van de transformatie, ontwikkeling en begeleiding van de teamleden tot een klantgerichte service afdeling.

Grote gemeente onderdeel Stadsontwikkeling: Sectorhoofd Bedrijfsvoering Teamsupport en werknemersupport: teamontwikkeling en transitiebegeleiding