Maatschappelijke support!

Change Support Nu onderneemt Maatschappelijk Verantwoord!

Voor ons is ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ niet enkel een populaire kreet maar een dynamische manier om ons daadwerkelijk in te zetten voor projecten met een maatschappelijk doel.

Als Change Supporters hebben wij ons daarom gecommitteerd aan de Stichting Forzsa in Dronten, die als primair werkgebied Flevoland en het Noord-Westen van de Veluwe heeft. Deze stichting biedt een nazorgtraject voor verslaafden die in het gat tussen reguliere verslavingszorg en zelfhulpgroepen dreigen te raken. Het doel van deze stichting is om verslaafden een versterkte kans te bieden om nuchter te blijven en zichzelf te re-integreren in de maatschappij.

Stichting Forzsa is een initiatief van ervaringsdeskundigen. Er wordt begeleiding geboden door ervaringsdeskundigen vanaf het begin van het traject omdat velen na een Detoxprogramma of opname in een verslavingskliniek weer terugvallen in het oude patroon van verslaving. We praten hier over een percentage van 80% maar door middel van extra begeleiding in een nazorgtraject en actieve ondersteuning bij re-integratie op de arbeidsmarkt, heeft een cliënt meer kans om weer zelfstandig en verantwoordelijk in het leven te kunnen staan. Hiermee wil de stichting de kans op terugval beperken en de kans van slagen verbeteren.

De stichting onderhoudt goede samenwerkingsverbanden met de speciale klinieken, medische specialisten en overige betrokken instanties om dit mogelijk te maken.

Change Support Nu ondersteunt Stichting Forzsa als begeleiders en wij zetten onze diverse expertises in om deze begeleiding optimaal effect te geven.

Voor opdrachten als deze, hanteert Change Support Nu een speciaal gereduceerd tarief. Wij zijn zodoende toegankelijk voor dergelijke initiatieven. Ook vinden wij het belangrijk om niet alleen in tijd en kennis maar ook in middelen bij te dragen aan deze maatschappij waar wij tenslotte allemaal onderdeel van zijn.

Voor meer informatie over Stichting Forzsa lees hier verder…