Maatschappelijke support!

Change Support Nu onderneemt Maatschappelijk Verantwoord!

Voor ons is ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ niet enkel een populaire kreet maar een dynamische manier om ons daadwerkelijk in te zetten voor projecten met een maatschappelijk doel.

Change Support Nu ondersteunt bijvoorbeeld gemeenten, stichtingen en coöperaties met als doel hun te ondersteunen in het ontwikkelen van hun begeleiders in het sociale werkveld, medewerkers of begeleiden mede hun klanten.

Voor opdrachten als deze, hanteert Change Support Nu een speciaal gereduceerd tarief. Wij zijn zodoende toegankelijk voor dergelijke initiatieven. Ook vinden wij het belangrijk om niet alleen in tijd en kennis maar ook in middelen bij te dragen aan deze maatschappij waar wij tenslotte allemaal onderdeel van zijn.


Een nieuwe levensfase? Wat nu?

26 mei 2017

Een nieuwe levensfase wordt vaak helder als er iets bewust op je pad verandert. Bijvoorbeeld: Samenwonen, trouwen, geboorte van je kinderen, ernstig ziek worden, iemand verliezen, enz. …