Uw reisbegeleider!

Graag stel ik mij aan u voor. Ik ben Rob Schurman, 57 jaar jong. Ik stel mij beschikbaar als uw inspirerende, veilige en vertrouwelijke ‘sparringspartner voor werken en/of leven.
Ik breng al ‘mijn leven lang’ mensen, teams en organisaties in beweging met als doel hen door te laten ontwikkelen in voorspoed en tegenspoed. Ik heb een rugzak vol met kennis verkregen door een ‘leven lang leren’ houding en veel ervaringsdeskundigheid opgebouwd door een ondernemend leven met vallen en weer opstaan. Elke dag weer!


Gezien het feit dat mijn werk in het begeleiden van veranderprocessen en transities de rode draad is in mijn werk- en privéleven, en ook daar mijn toegevoegde waarde zit voor mijn zakelijke en particuliere klanten, heb ik in de vorm van mijn onderneming Change Support Nu de focus op de expertgebieden, verandering en transitie verder aangescherpt. Vooral voor het MKB inzetbaar waar ik veel ervaring heb opgedaan. En ook in de andere branches en de particuliere sector heb ik veel ervaring en ben ik dus  inzetbaar. (meer info klanten..
In het bijzonder en niet onbelangrijk om te noemen ben ik algemeen en breed inzetbaar als professioneel Extern Vertrouwenspersoon voor individuen, werknemers, leidinggevenden en organisaties met hun persoonlijke vraagstukken. (Lid van de Landelijk Vereniging van Vertrouwenspersonen) Hiermee creëer ik extra vertrouwen en veiligheid binnen hun omgeving.

Mijn onderneming is nu een onderdeel van mijn leven geworden om mijn levensmissie te kunnen volbrengen.


Ik noem mijzelf Change Supporter omdat ik altijd naast u staat, en niet boven u. Dit in een omgeving waar, soms complexe, veranderingsproces(sen) en transities tot stand dienen te worden gebracht. Wederzijdse gelijkwaardigheid en respect voor elkaars kennis, inzicht en inbreng zijn belangrijke ingrediënten om goede resultaten te bereiken. Samen de tocht volharden of volbrengen. Graag ook met humor. Dat maakt het allemaal een stuk gemakkelijker. Lees eventueel verder onder:  Onze diensten…  waar u mijn doorleefde Change Support Rollen kunt zien. En waarvoor ik zakelijk en particulier, met en zonder samenwerkingspartners, voor ben ingezet. Lees verder onder: Voor welke klanten… waar u de werkomgevingen terug kunt vinden waarin ik a.h.w. heb gereisd. Ook niet onbelangrijk om te noemen is dat ik jarenlang in vrijheid gereisd heb in de wereld van het MKB. Vrijwilligers initiatieven heb ontplooid om hun kennis met elkaar te laten delen en hen hiermee te verbinden. Ook wel veranderen en transitie op meso niveau genoemd. Voorbeelden die nog steeds bestaan: Kennisnetwerk Steenwijkerland en het netwerk Orde voor Organisatiekundigen adviseurs voor het MKB. (OOA-MKB). 

                                

In Zwolle heb ik meegeholpen om de Leven Lang Leren Academie het licht te laten zien. Zo ook meegeholpen bij het eerste initiatief  (Centre for Entrepreneurship) voor de ontwikkeling van ondernemerschap bij studenten (die ondernemer willen worden) op gang te brengen. Dit op de Hogeschool van Windesheim.


Sommige opdrachtgevers willen weten of ik voor alle rollen professioneel ben opgeleid. Ik kan u geruststellen dat ik professionele opleidingen en trainingen (post academisch, hbo +, hbo) heb gevolgd. En mijzelf nog steeds up tot date houdt op het kennisgebied ‘veranderen en transitie’ waarin ik opereer (Integraal bedrijfskundig vooral op cultuur gericht.). Even de belangrijkste opleidingen voor u op een rijtje gezet: 

 • Opleiding tot Zelfstandig Organisatie Adviseur (IBO Business School).
 • Opleiding tot Transpersoonlijk Coach en Counselor, lifecoaching. (Arcturus).
 • Opleiding tot Mediator (conflictbemiddeling) en aanvullende modules, bijvoorbeeld Wet Poortwachter.(The Lime Tree) 
 • Opleiding Vertrouwenspersoon Omgangsvormen en Vertrouwenspersoon Integriteit. (Van Oss en Partners)
 • Aanvullende opleiding Vertrouwenspersoon Verlies en Rouw. (Van Oss en Partners)
 • Aanvullende opleiding Vertrouwenspersoon Preventie Suïcide. (Van Oss en Partners)
 • Opleiding Personeelsmanagement.
 • Opleiding Master NLP (Arcturus)
 • Opleiding De Empowered Manager (GITP)
 • Opleiding Automatisering en Mechanisering van de Bestuurlijke Informatieverwerking (basis) + Organisatie en Informatiebeleid. 

De volgende lijn- of staffuncties heb ik in de wat grotere bedrijven bekleed.

 • Docent verandermanagement.
 • Senior trainer & coach, opleidingsadviseur.
 • HRM-adviseur.
 • P & O: Kennisadviseur en opleiding.
 • Interim hoofd Frontoffice en Secretariaat.
 • Hoofd Frontoffice en Projectondersteuning.
 • Teamleider Staf Logistiek en Distributie.
 • Hoofd administratie en automatisering.
 • Applicatie en functioneel beheerder.
 • Hoofd applicatie en functioneel beheer


Maar misschien veel belangrijker nog, n.l. dat ik op vrijwel alle gebieden veel levenservaring (werk en privé) heb opgedaan en mij dus ervaringsdeskundige durf te noemen.


Dat is o.a. het resultaat van het feit dat ik vanaf 2001 als zelfstandig ondernemer en in mijn andere rollen grote en kleine bedrijven, teams en individuen geholpen met hun problemen op te lossen en hen te ondersteunen met de benodigde veranderingsprocessen en transities. Vooral ook op strategisch en visionair niveau. En aansluitend op tactisch en operationeel niveau Dit van directieniveau tot aan de werkvloer en in verschillende branches in vele MKB bedrijven. En in de particuliere sector mensen met verschillende achtergronden en privéproblemen.  Lees verder onder: Voor welke klanten….

Op linkedin vindt u op mijn profiel enkele referenties. Aangezien ik vertrouwelijk werk past het niet om referenties op deze site te zetten. Bij elke opdracht evalueer ik de verrichte dienst en de verbeterpunten worden professioneel meegenomen. Ook ik wil een leven lang blijven leren. 

Ongeacht mijn achtergrond van kennis en ervaring vind ik het allerbelangrijkste dat u een vertrouwend en veilig gevoel krijgt om mij in te willen zetten. Dit kan alleen in een goed verkennend gesprek waar we wederzijds kunnen kennismaken, inventariseren en bepalen of mijn inzet wel of niet wenselijk is. U kunt mij bellen (0622630052) om een afspraak te maken. Of  Stuur een bericht ….

 


Extern Vertrouwenspersoon

05 jan 2018

  De verander- of transitievermogen van je bedrijf of organisatie wordt bepaald door de mensen die er werken. Het is belangrijk dat alle medewerkers …