Visie & Missie: Vrijheid creëren

            De schoolbank            2e foto 1e pagina werkelijke kleur

    “Druk van bovenaf”                         “Het evenwicht”                             “Druk van beneden”


Visie: Veranderingsprocessen in ons leven nemen steeds meer toe door een steeds sneller veranderend en soms complex wordende omgeving. Zij zorgen dagelijks in ons werk- en privéleven voor extra druk, stress, conflicten en weerstand, met het gevolg dat er vertraging of stilstand kan ontstaan in onze groei en ontwikkeling. En nog veel vervelender, we kunnen steeds minder of zelfs niet meer genoeg van ons leven genieten door de toenemende veranderdruk!” en kunnen zelfs ziek worden.

Drijfveer: Onze drijfveer is ondernemers, bedrijven, teams en individuen professioneel te ondersteunen om meer vertrouwen inof meer grip te krijgen op de toenemende veranderingsprocessen en transities in hun werk en leven”. Dit vooral door diepere bewustwording en via het meer inzicht verkrijgen in hun veranderingsprocessen. En bij stilstand ‘vooral deze weer zelf in beweging te leren zetten. Of bij een hoge verandersnelheid er voldoende grip erop te houden. Dit zodanig om in dynamisch in evenwicht en in flow te komen en te blijven

De toegevoegde waarde:  En uiteindelijk daardoor plezier en lol blijven houden in werk en leven! En ontstaat er meer verander- en transitievermogen.”

In essentie betekent onze missie: Meer vrijheid creëren in leven en werk.

Een inspirerende en uitdagende ontdekkingsreis zoals een trektocht over de bergen met verschillende hoogtes en daartussen smalle loopbruggen die soms flink kunnen “bewegen” bij de overtocht naar de andere berg. Dit vereist lef of moed en doorzettingsvermogen.”

IMG_3088

“Genieten op het hoogtepunt van het dynamische evenwicht”


Een nieuwe levensfase? Wat nu?

26 mei 2017

Een nieuwe levensfase wordt vaak helder als er iets bewust op je pad verandert. Bijvoorbeeld: Samenwonen, trouwen, geboorte van je kinderen, ernstig ziek worden, iemand verliezen, enz. …