Ondernemerssupport

Herken je dit?

Het lukt niet om je onderneming slim mee te laten bewegen met alle veranderingen en ontwikkelingen die constant op je af blijven komen.

Bedrijfs- en werkprocessen zorgen steeds voor incidenten en stress. Net zoals de onderlinge samenwerking en communicatie.

Het lijkt wel alsof de werksfeer achteruit gaat en de weerstand blijft of zelfs groter wordt.

Als ondernemer/directeur/bestuurder/manager heb je (soms) het gevoel dat je er alleen voor staat.

Wat en Hoe?

Als je iets wilt veranderen in een organisatie, is het samen bewust worden de eerste stap. Want wat als je niet samen kunt zien waar je vandaan komt en vervolgens waar je naartoe wilt? Kun je dan helderheid creëren over wat er voor nodig is om daar te komen?

Wat maakt dat er ander gedrag kan ontstaan en een gezamenlijke wens om te veranderen?
En hoe kunnen jij en je medewerkers slim meebewegen met de veranderingen en ontwikkelingen als jullie niet weten wat de richting is?

Een toekomst gezamenlijk die meer grijpbaar wordt gemaakt, is van iedereen samen.

Ons aanbod

Wij bieden je een dienstenpakket waarbij je zelf kunt kiezen of je een extra accent wilt op het veranderen van de organisatie, de bedrijfscultuur, het verbeteren van de samenwerking en communicatie of juist vooral op de integrale bedrijfsvoering.

Wij combineren een bedrijfskundige blik met toegepaste kennis bij (organisatie)veranderingen en ervaring in (team)communicatie en slim samenwerken. Hierdoor wordt het helder waar de knelpunten zitten en hoe je deze op kunt lossen.

Je krijgt van ons praktische handvatten en kennis om zelf aan de slag te gaan met deze onderwerpen en je leert beter omgaan met weerstand.

Waarom ondernemerssupport ?

Het begin van alle veranderingen in een organisatie, is dat iedereen zich bewust wordt van waar we nu staan en waar we naartoe willen. Het is belangrijk dat er een gezamenlijk beeld is van de weg naar de toekomst.

Aan de ene kant kijken we met een ondernemers- en managersoog: Wat moet er nog ontwikkeld, behouden of juist afgestoten worden om de juiste balans te krijgen/houden?
Aan de andere kant kijken we naar de teams en mensen: hoe is de samenwerking, communicatie en sfeer? Is er veel verzuim en is er genoeg ruimte voor verandering en betrokkenheid? Welk gedrag is nodig?

We zoeken, samen met jou en de mensen in jouw onderneming, naar antwoorden op de belangrijkste vragen. Wij helpen je bij de veranderingen in de organisatie en de bedrijfscultuur. Dit doen wij op verschillende manieren. Zo krijg je meer grip op veranderen. Je krijgt toegepaste kennis over verandermanagement en omgaan met weerstand. Alles wordt in samenwerking en door ons voor jou uitgewerkt en gedocumenteerd om dit te kunnen gebruiken in de volgende veranderstappen. En vormt mogelijke input voor bijvoorbeeld een jaarlijks terugkerend bedrijfsplan, businessplan of ondernemersplan.

Invalshoeken, begeleidingsvorm, kennis op maat, kosten

Veranderingen kunnen effectiever en soepeler verlopen wanneer wij als onafhankelijke experts met je meelopen in deze zoektocht. We supporten, stimuleren en helpen jou deze kar te trekken vanuit diverse invalshoeken. De combinatie van onze eigen bijzondere werk- en levenservaringen met de inhoudelijke kennis uit onze opleidingen maakt onze begeleiding uniek.

Iedere organisatie, ieder team en ieder mens verdient een aanpak om de juiste flow te krijgen. In principe is dat dus altijd op maat.
Lees verder over deze aanpak.

Onze begeleiding is op maat en daarom zijn onze kosten dat ook. We willen graag dat jouw budget en onze inzet in balans met elkaar zijn.
Lees verder over de kosten.