Verzuim en reïntegreren.

Herken je dit?

Sommige medewerkers lijken wel heel vaak ‘griep’ te hebben.

Ik heb een medewerker die al lange tijd ziek is en ik heb het gevoel dat er meer aan de hand is.

Onze verzuimcijfers zijn hoger dan we willen maar het lukt niet om ze omlaag te krijgen.

Een medewerker reïntegreren is best lastig en we merken dat er toch regelmatig weer terugval is.

We zouden wel ruimte hebben voor een reïntegratie-kandidaat maar hoe pak je deze begeleiding dan aan?

Neem de stap

De eerste stap naar verandering van verzuimcijfers en succesvolle reïntegratie is het bewust worden van hoe het nu is. Wat maakt dat mensen zich vaak of langdurig ziek melden of dat reïntegratie niet soepel loopt? En wat dan de oplossing is, komt daarna pas.

Want wat als het verzuim een symptoom van een ander probleem is? En wat betekent een haperende reïntegratie voor de medewerker zelf maar ook voor de organisatie of het team? En hoe kun je een conflict oplossen wat hierover mogelijk is ontstaan?

Het zichtbaar maken van het kernprobleem en inzicht krijgen in de mogelijke obstakels geeft vaak al nieuwe energie, ruimte en moed om de reïntegratie aan te durven gaan.

Wat doen we?

Eerst kijken we, samen met de betreffende medewerker of het team, naar welke signalen er zijn en hoe het verloop van het verzuim en/of reïntegratie is geweest.

Daarna kijken we specifieker naar de werk- en privéomgeving. We hebben toegepaste kennis en ervaring op gebieden zoals burnout, psychosociale arbeidsdruk, afstand tot de arbeidsmarkt en frequente afwezigheid door onduidelijke oorzaken.

Vervolgens kijken we naar de stappen en praktische handvatten die er nodig zijn. Want dat is het vertrekpunt om inzicht in je eigen proces te krijgen en in een opgaande lijn te reïntegreren.

Zodoende wordt (weer) in beweging komen, je richting in herstel zien en de juiste (werk)balans vinden makkelijker.

Hoe zet je verzuim en/of reïntegratie succesvol om binnen jouw onderneming of je team?

Het omlaag brengen van verzuimcijfers en/of succesvol reïntegreren in jouw onderneming of teams kan effectiever en soepeler verlopen wanneer wij als onafhankelijke experts met je meelopen in deze zoektocht.

We supporten, stimuleren en helpen jou de kern van het herstelproces te vinden en zelf te leren doorbreken. Dit doen wij professioneel en zowel zakelijk als persoonlijk om jou, je teams en medewerkers op een andere manier naar verzuim en reïntegratie te laten kijken. De effectiviteit van de reïntegratie en het eigen werkplezier zal hierdoor toenemen. De combinatie van onze eigen bijzondere werk- en levenservaringen met de inhoudelijke kennis uit onze opleidingen maakt onze begeleiding uniek.

Ieder mens verdient een persoonlijke aanpak om de juiste flow te krijgen. In principe is dat dus altijd op maat.
Lees verder over deze aanpak.

Onze begeleiding is op maat en daarom zijn onze kosten dat ook. We willen graag dat jouw budget (of dat van je werkgever) en onze inzet in balans met elkaar zijn.
Lees verder over de kosten.