Werknemersupport

Herken je dit?

Het lukt je niet om je werk achter je te laten op het moment dat je naar huis gaat. Of het lukt je juist niet om thuis los te laten wanneer je aan het werk bent.

Die ene collega die niet mee wil bewegen met de veranderingen in de organisatie en/of het team.

Een of meerdere medewerkers zijn veel of langdurig afwezig.

Re-integratie van een medewerker verloopt erg traag.

Wat en Hoe?

Als je iets wilt veranderen, is het bewust worden de eerste stap.

Wat als het niet lukt om daar op een duidelijke manier naar te kijken? Kun je dan wel de beweging in gang zetten waardoor het voor jezelf helder wordt hoe je op dit punt aangekomen bent? En wordt de weg van succesvol veranderen en ontwikkelen dan wel zichtbaar?

Wanneer je kunt zien waar je staat, waar je naartoe wilt, waar jij of je omgeving tegenaan loopt en wat je wilt bereiken, groeit de echte wil om te veranderen en te ontwikkelen.

Ons aanbod!

Wij bieden de werknemer (op zijn/haar eigen verzoek of die van de werkgever) een dienstenpakket op het gebied van persoonlijke ontwikkeling waarbij je zelf kunt kiezen of je een extra accent wilt op verzuim, inactiviteit, communicatie en/of een werk privé balans.

De mogelijke weerstand tegen verandering wordt meer tastbaar. Wij maken helder waar de knelpunten zitten en hoe je deze op kunt lossen.

Je krijgt van ons praktische handvatten en kennis om in beweging te komen.

Waarom werknemersupport ?

Het begin van alle veranderingen, is dat je je bewust wordt van waar je nu staat en waar je naartoe wilt. Het is belangrijk om een beeld te hebben van de weg naar de toekomst.

Soms dwingen omstandigheden je om opnieuw naar jezelf (of je werknemer) te kijken. En soms voel je zelf diep van binnen (al langer) dat het niet zo lekker loopt tussen jou en je (werk-)omgeving. Of je merkt dat je werk privé balans niet in evenwicht is.

We zoeken met jou naar antwoorden op de belangrijkste vragen. Zo krijg je meer grip op je eigen ontwikkeling en je krijgt toegepaste kennis over veranderen. Hiermee wordt veranderen een stuk gemakkelijker. Alles wordt door ons voor jou uitgewerkt en gedocumenteerd om dit te kunnen gebruiken in jouw volgende veranderstappen. En vormt input voor bijvoorbeeld een persoonlijk ontwikkelplan.

Invalshoeken, begeleidingsvorm, kennis op maat, kosten

Persoonlijke ontwikkeling kan effectiever en soepeler verlopen wanneer wij als onafhankelijke experts met je meelopen in deze zoektocht. We supporten, stimuleren en helpen jou die kar zelf te trekken vanuit diverse invalshoeken (zie rechts). De combinatie van onze eigen bijzondere werk- en levenservaringen met de inhoudelijke kennis uit onze opleidingen maakt onze begeleiding uniek.

Ieder mens verdient een persoonlijke aanpak om de juiste flow te krijgen. In principe is dat dus altijd op maat.
Lees verder over deze aanpak.

Onze begeleiding is op maat en daarom zijn onze kosten dat ook. We willen graag dat jouw budget (of dat van je werkgever) en onze inzet in balans met elkaar zijn.
Lees verder over de kosten.