Werkgevers

Change Support Nu heeft werkgevers veelvuldig mogen ondersteunen bij het veranderen van hun organisatie. De “externe rol” en de vaak gevoelde beleving “vreemde ogen dwingen” geven werkgevers een extra kracht om hun veranderingsprocessen te versnellen en de weerstanden eerder te doorbreken. En vooral ook meer inzicht om zelf deze weerstanden sneller te doorbreken!

 


Change Support Nu heeft in kleine en in grote organisaties kennis en/of ervaring met:

De werkgever of de ondernemer vooral procesmatig te ondersteunen bij het innoveren, verbeteren of (her)structureren van hun bedrijf, units of afdelingen. Ingezet bijvoorbeeld bij de volgende veranderprocessen:

 • Externe omgevingsanalyse: Kansen en Uitdagingen. (Zoals bijv. meer omzet.)
 • Interne bedrijfsanalyse: Sterktes en de mindere sterktes. Wat kan beter?
 • Het vinden van de nieuwe koers of de noodzakelijke koersverandering.
 • Het omschakelen van aanbodgestuurde naar vraaggestuurde verkoop.   
 • Het vinden van, en concretisering van de gewenste richting. Denk hierbij aan de: Missie, omzetdoelstellingen, identiteit, normen en waarden, benodigde capaciteit en het gewenste gedrag om de gewenste doelstellingen en resultaten te halen. Vooral door een extra onafhankelijke ondersteuning om sneller ‘De neuzen dezelfde kant op krijgen!’
 • Het ontwikkelen van de aansturing (leiderschap) vooral gericht op het realiseren van de noodzakelijke veranderingen binnen het bedrijf. Effectief veranderen.
 • Ondersteuning bij het integraal verbeteren of (her)structureren van de  bedrijfsprocessen en de daarbij behorende werkwijzen.
 • Het ontwikkelen en verbeteren van een teamgerichte structuur i.p.v. een traditionele hiërarchische structuur en aansturing.
 • Het oplossen samenwerking- en communicatieproblemen. Conflicten oplossen.
 • Het verbeteren van het ziekteverzuim in relatie met verhoogde arbeidsbelasting ontstaan door  extra productie- of veranderdruk op de teams en de medewerkers. 
 • De voorbereiding van werknemers op outplacement, of overgang naar een ander werkplek, afdeling, of bedrijf.
 • De rol als extern Vertrouwenspersoon Integriteit en Ongewenste omgangsvormen of hierin het klankbord zijn voor beleidsvorming.
 • En in het algemeen:
  -De aansturing en de structuur verbeteren op maat van het bedrijf.
  -De samenwerking verbeteren en (her)structureren.
  -Het ontwikkelen van integriteit en de gewenste omgangsvormen.
  -Beleidsvorming op het gebied van P & O of bedrijfskundig integraal breed.


Werkgever en leidinggevenden vooral procesmatig te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun team(s). Dit door team training, team coaching of team intervisie. En via de zogenoemde team kennissessies. En vooral ook ondersteuning door aanwezigheid op de werkvloer en hen daarin te begeleiden.

Dit alles vaak in combinatie met:Werkgever, leidinggevenden, werknemers persoonlijk te ondersteunen bij hun persoonlijke worstelingen of vraagstukken met een verhoogde persoonlijke groei als insteek.

 

 

Dit vaak alles in combinatie met: