Werkgevers

Change Support Nu heeft werkgevers veelvuldig mogen ondersteunen bij het veranderen en de transitie van hun organisatie, teams en leidinggevenden. De “externe rol” en de vaak gevoelde beleving “vreemde ogen dwingen” geven werkgevers een extra kracht om hun veranderingsprocessen te versnellen en de weerstanden eerder te doorbreken. En vooral ook meer inzicht om zelf deze weerstanden sneller te doorbreken!


Change Support Nu heeft in kleine en in grote organisaties kennis en/of ervaring met:

De werkgever of de ondernemer vooral procesmatig te ondersteunen bij het innoveren, verbeteren of (her)structureren van hun onderneming, units of afdelingen. Dit  met een accent op bewustwording. 

Vooral door een brede onafhankelijke effectieve ondersteuning om sneller ‘De neuzen dezelfde kant op krijgen!’  Dit op alle niveau’s van de organisatieVan directie tot aan de werkvloer.


 Ingezet o.a. bij de volgende bewustwording- en veranderprocessen:

 • Het vinden van de nieuwe koers of de noodzakelijke koersverandering.
 • De diagnose van de externe omgeving: Kansen en Uitdagingen. Vinden van een goede strategie, de bedrijfsdoelstellingen en de weg er naar toe.
 • Het samen maken van een goed en gedragen ondernemers- of teamplan.
 • De concretisering van de gewenste richting. Denk hierbij aan het verhelderen en implementatie van de: Visie, missie, identiteit, normen en waarden, benodigde capaciteit en het gewenste gedrag om de gewenste doelstellingen en resultaten te halen. 
 • Het ontwikkelen en realisering van de aansturing (leiderschap) vooral gericht op het effectief realiseren van de noodzakelijke veranderingen en transitie binnen het bedrijf. 
 • Het vinden van de Klanten-, cliënten- of patiëntenbeleving.  Het omschakelen naar een vraaggestuurde of klantenbelevingsgerichtomgeving.
 • Diagnose en reorganiseren interne bedrijfsproces: Sterktes en de mindere sterktes. Wat kan slimmer?
 • Organiseren bewustwording voor het integraal verbeteren of (her)structureren van de  bedrijfsprocessen en de daarbij behorende werkwijzen.
 • Het ontwikkelen en verbeteren van een teamgerichte structuur i.p.v. een traditionele hiërarchische structuur en aansturing.
 • Het oplossen samenwerking- en communicatieproblemen. Conflicten oplossen.
 • Het verbeteren van het ziekteverzuim  met accent op de psychosociale kant. Dit in relatie met verhoogde arbeidsbelasting ontstaan door extra productie- of verander- of transitiedruk op de teams en de medewerkers. Of mensen die zijn vastgelopen en het eigenlijk niet meer zien zitten.
 • De voorbereiding van werknemers op outplacement, of overgang naar een ander werkplek, afdeling, of bedrijf. Het rouwproces en het verlies.
 • De rol als extern Vertrouwenspersoon Integriteit en Ongewenste omgangsvormen of hierin het klankbord zijn voor beleidsvorming.

 • En in het algemeen:
  -De aansturing en de structuur verbeteren op maat van het bedrijf.
  -De samenwerking verbeteren en (her)structureren.
  -Het ontwikkelen van integriteit en de gewenste omgangsvormen.
  -Beleidsvorming op het gebied van P & O of bedrijfskundig integraal breed.


Werkgever en leidinggevenden vooral procesmatig te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun team(s). Dit door team training, team coaching of team intervisie. En via de zogenoemde team kennissessies. En vooral ook ondersteuning door aanwezigheid op de werkvloer en hen daarin te begeleiden. Dit alles vaak in combinatie met:Werkgever, leidinggevenden, werknemers persoonlijk te ondersteunen bij hun persoonlijke worstelingen of vraagstukken met een verhoogde persoonlijke groei als insteek.

Dit vaak alles in relatie met: 


Extern Vertrouwenspersoon

05 jan 2018

  De verander- of transitievermogen van je bedrijf of organisatie wordt bepaald door de mensen die er werken. Het is belangrijk dat alle medewerkers …

Je grenzen leren stellen!

04 sep 2017

Je grenzen aangeven en ‘nee’ zeggen is feitelijk gezien net zo makkelijk als ‘ja’ zeggen. Toch blijkt dit in de praktijk lang niet altijd …