Vitale teams & flexibele medewerkers

Change Support Nu richt zich met name op de continue ontwikkeling van ‘ Vitale teams en Flexibele medewerkers’ die vooral klantgericht zijn en goed kunnen inspelen op de klantbeleving. En anderzijds economisch gericht zijn om de bedrijfsprocessen slim te organiseren zodat met minimale kosten, de dienstverlening of de productie, de logistiek en de distributie tot stand worden gebracht. Ze zijn belangrijke bouwstenen van de organisatie. 


Vitale teams.

Change Support Nu ondersteunt de ondernemer/werkgever en leidinggevenden bij de ontwikkeling van hun teams door bijv. teamtraining, intervisie of kennissessies.
Maar vooral ook door pragmatisch op de werkvloer hen daarin te begeleiden!


De team ondersteuning kan gericht zijn op; 

 • Ontwikkelen van een visie, missie en identiteit.
 • Ontwikkelen van de teamdoelstellingen en resultaten.
 • Ontwikkelen van de benodigde spelregels voor samenwerking, benodigde capaciteiten en het gewenst gedrag om doelstellingen en resultaten te bereiken.
 • Het ontwikkelen van ‘klantenbeleving’ en ‘gastvrijheid/service’.
 • Het ontwikkelen van het team om meer ‘flexibel’ en ‘vitaal’ te kunnen functioneren zodat men snel kan inspelen op de markt en te handelen in extreme situaties.
 • Verlagen en beheersen van het ziekteverzuim in je team.
 • Hun bedrijfskundige organisatievraagstukken. Hoe oplossen ? (Bedrijfskundige insteek.)
 • Hun personeels- en ontwikkelingsvraagstukken? (HRM insteek). Bijvoorbeeld: Ontwikkeling van het benodigd zakelijk leiderschap op de werkvloer in relatie met persoonlijk leiderschap.
 • Kennisverrijking: Bijvoorbeeld over de generatieverschillen binnen de organisatie. (Kennis insteek)
 • Het ontwikkelen van integriteit en de gewenste omgangsvormen. (Cultuur insteek.)
 • Opvang als externe vertrouwenspersoon van het team.

Vitale medewerkers.

Werkgever en leidinggevenden te ondersteunen met hun persoonlijke worstelingen of vraagstukken in de organisatie.
Of medewerkers te ondersteunen met hun problematiek of hun persoonlijke ontwikkeling.
Dit geeft een verhoogde persoonlijke groei en inzicht als resultaat.


Deze persoonlijke ondersteuning kan gericht zijn op:

 • Inzicht en bewustzijnsontwikkeling van jezelf in relatie met je rol als directeur, teamleider of medewerker. Ben ik genoeg bewust van mijn goede en minder goede kanten? Wat zijn eigenlijk mijn talenten? Doel: Integrale Bewustwording.
 • Persoonlijk functioneren en gewenst gedrag. Toon ik zelf wel het benodigde gedrag?
 • Werk- en privé belasting. Is dat wel genoeg in evenwicht?
 • Ziekteverzuim en arbeidsbelasting. Weinig energie hebben? Te hoge werkdruk?
 • Integriteit- en omgangsvormen. Hoe zit het bij mij? En hoe in relatie met anderen?
 • Opvang als persoonlijk extern vertrouwenspersoon Integriteit en Ongewenste omvangsvormen.

Lees weer hier verder bij werkgevers

 


Eenzaamheid als mens?

30 jun 2017

Komt u dit weleens bekend voor? Dat je voor je gevoel als mens er helemaal alleen voor staat? Zelfs eenzaam voelt? Enerzijds heb je al je aandacht en …