Rol als extern vertrouwenspersoon

De kracht van je bedrijf of organisatie wordt bepaald door de mensen die er werken. Het is belangrijk dat alle medewerkers kunnen werken in een veilige werkomgeving. Dit is de verantwoordelijkheid van het management, alle leidinggevenden en alle medewerkers


Change Support Nu vervult breed inzetbaar de rol van Extern Vertrouwenspersoon. Moeilijk bespreekbare persoonlijke en vertrouwelijke thema’s worden niet geschuwd. De volgende professionele kennis hebben wij in huis:

  • Opleiding Vertrouwenspersoon Omgangsvormen en Vertrouwenspersoon Integriteit.
  • Aanvullende opleiding Vertrouwenspersoon Verlies en Rouw. 
  • Aanvullende opleiding Vertrouwenspersoon en Preventie Suïcide. 

Deze rol kunt u ook inzetten voor het vormen van het beleid als het gaat om het inzetten van een Vertrouwenspersoon in uw organisatie. 

Waarom zou u dit thema aandacht geven?

Voor het realiseren van een veilig productief werkklimaat zijn gewenste omgangsvormen, respectvolle communicatie en goed leiderschap essentieel. Gewenste omgangsvormen zijn een onlosmakelijk onderdeel van ons professioneel handelen. Iedereen in het bedrijf heeft recht op een veilige werkplek.

De Arbowet verplicht ons bij bedrijven met 50 medewerkers of meer tot het voorkomen dan wel beperken van psychosociale arbeidsbelasting (PSA), waaronder ongewenste omgangsvormen vallen. Gewenste omgangsvormen leidt tot welzijn, goed imago, verhoogde arbeidsproductiviteit, motivatie, loyaliteit en effectieve samenwerking en het voorkomt stress, beschadiging van medewerkers, conflict escalatie, ziekteverzuim en verloop.


Heeft u geen 50 medewerkers?

Een bedrijf dat geen 50 medewerkers in vaste dienst heeft kan zichzelf ook af en toe spiegelen om te komen tot betere of gewenste omgangsnormen en regels te komen. Dit heeft een gunstig effect op de onderlinge communicatie, samenwerking en vooral het werkplezier!


Je grenzen leren stellen!

04 sep 2017

Je grenzen aangeven en ‘nee’ zeggen is feitelijk gezien net zo makkelijk als ‘ja’ zeggen. Toch blijkt dit in de praktijk lang niet altijd …

Ruzie maken geeft helderheid, leuk toch?

24 feb 2017

Ruzie maken willen de meeste mensen niet. Ook ruzie maken in een team maken niet.  Toch als het gebeurt dan zal er pas echt helderheid ontstaan tussen de betrokkenen. Alle …