Rol als vertrouwenspersoon O + I

De kracht van je bedrijf of organisatie wordt bepaald door de mensen die er werken. Het is belangrijk dat alle medewerkers kunnen werken in een veilige werkomgeving.

Dit is de verantwoordelijkheid van het management, alle leidinggevenden en alle medewerkers

 

 


Change Support Nu is gespecialiseerd als vertrouwenspersoon Gewenste Omgangsvormen en Integriteit, en als vertrouwenspersoon Rouw en Verlies.  vertrouwens die u kunt inzetten voor het vormen van het beleid en als extern vertrouwenspersoon.


Waarom zou u dit thema aandacht geven?

Voor het realiseren van een veilig productief werkklimaat zijn gewenste omgangsvormen, respectvolle communicatie en goed leiderschap essentieel. Gewenste omgangsvormen zijn een onlosmakelijk onderdeel van ons professioneel handelen. Iedereen in het bedrijf heeft recht op een veilige werkplek.

De Arbowet verplicht ons bij bedrijven met 50 medewerkers of meer tot het voorkomen dan wel beperken van psychosociale arbeidsbelasting (PSA), waaronder ongewenste omgangsvormen vallen. Gewenste omgangsnormen leidt tot welzijn, goed imago, verhoogde arbeidsproductiviteit, motivatie, loyaliteit en effectieve samenwerking en het voorkomt stress, beschadiging van medewerkers, conflict escalatie, ziekteverzuim en verloop.


Heeft u geen 50 medewerkers?

Een bedrijf dat geen 50 medewerkers in vaste dienst heeft kan zichzelf ook af en toe spiegelen om te komen tot betere of gewenste omgangsnormen en regels te komen. Dit heeft een gunstig effect op de onderlinge communicatie, samenwerking en vooral het werkplezier!


Eenzaamheid als mens?

30 jun 2017

Komt u dit weleens bekend voor? Dat je voor je gevoel als mens er helemaal alleen voor staat? Zelfs eenzaam voelt? Enerzijds heb je al je aandacht en …