Veranderen van je bedrijf

Change Support Nu ondersteunt werkgevers bij het veranderen van hun organisatie. De “externe rol” en de vaak gevoelde beleving “vreemde ogen dwingen” geven werkgevers een extra mogelijkheid om hun veranderingsprocessen te versnellen en de weerstanden eerder te doorbreken. En vooral meer inzicht om ook zelf deze weerstanden sneller te doorbreken.

 


Change Support Nu heeft in kleine en in grote organisaties kennis en/of ervaring met:

De werkgever of de ondernemer vooral procesmatig te ondersteunen bij het innoveren, verbeteren of (her)structureren van hun bedrijf, units of afdelingen. Ingezet bijvoorbeeld bij de volgende verander- of transitieprocessen:

 • Externe omgevingsanalyse: Kansen en Uitdagingen. (Zoals bijv. meer omzet.)
 • Interne bedrijfsanalyse: Sterktes en de mindere sterktes. Wat kan beter?
 • Het vinden van de nieuwe koers of de noodzakelijke koersverandering.
 • Het omschakelen van aanbodgestuurde naar vraaggestuurde verkoop.
 • Het vinden van, en concretisering van de gewenste richting. De transitie van de onderneming. Denk hierbij aan de: Missie, omzetdoelstellingen, identiteit, normen en waarden, benodigde capaciteit en het gewenste gedrag om de gewenste doelstellingen en resultaten te halen. Vooral door een extra onafhankelijke ondersteuning om sneller De neuzen dezelfde kant op krijgen!’
 • Het ontwikkelen van de aansturing (leiderschap) vooral gericht op het realiseren van de noodzakelijke veranderingen binnen het bedrijf. Effectief veranderen.
 • Ondersteuning bij het integraal verbeteren of (her)structureren van de  bedrijfsprocessen en de daarbij behorende werkwijzen.
 • Het ontwikkelen en verbeteren van een teamgerichte structuur i.p.v. een traditionele hiërarchische structuur en aansturing. (Transitie)
 • Het oplossen samenwerking- en communicatieproblemen. Conflicten oplossen.
 • Het verbeteren van het ziekteverzuim in relatie met verhoogde arbeidsbelasting ontstaan door  extra productie- of veranderdruk op de teams en de medewerkers.
 • De voorbereiding van werknemers op outplacement, of overgang naar een ander werkplek, afdeling, of bedrijf.
 • De rol als extern Vertrouwenspersoon Integriteit en Ongewenste omgangsvormen of hierin het klankbord zijn voor beleidsvorming.
 • En in het algemeen:
  -De aansturing en de structuur verbeteren op maat van het bedrijf.
  -De samenwerking verbeteren en (her)structureren.
  -Het ontwikkelen van integriteit en de gewenste omgangsvormen.
  -Beleidsvorming op het gebied van P & O of bedrijfskundig integraal breed.

 


Test bewustwording werk/privé!

26 feb 2017

Waar ben je nu mee bezig? Met je werk of met je familie/andere privé activiteiten? Stuur direct een bericht naar Change Support Nu met een eerlijk antwoord! Als …