Ziekteverzuim en Reïntegratie

Wij hebben als Change Supporters zelf aan den lijve ondervonden hoe het is om in het traject te zitten van ziekte, herstel en reïntegreren. Het proces van aan de kant staan en wel willen maar niet kunnen is zwaar en wordt vaak bemoeilijkt doordat theorie en praktijk haaks op elkaar staan. Een arts, begeleider of manager kan in theorie heel goed weten hoe het zou moeten lopen maar dit gaat vaak niet in gelijke pas met wat zich in een persoonlijk proces afspeelt.  Door deze twee (soms conflicterende) processen te synchroniseren, kan een reïntegratie succesvoller en minder frustrerend (voor zowel werknemer als werkgever) verlopen. En belangrijk het ziekteverzuimproces verkorten.


Over Reïntegratie

Wanneer het proces goed afgestemd en begeleid wordt, met oog voor zowel de medewerker als de werkgever, kunnen faalervaringen van herhaaldelijke terugval en stagnatie zoveel mogelijk geëlimineerd worden waardoor de reïntegratie in een gestage opgaande lijn verloopt. Lees hier verder over onze eigen persoonlijke ervaringen en de hieruit ontstane visie over de aanpak van deze problematiek


Over Ziekteverzuim

Langdurig of frequent ziekteverzuim kan duiden op problemen van een andere aard dan een medische oorzaak. Omdat de werkgever, de manager of de arbeidsomgeving onderdeel kan zijn van de reden tot ziekmelden, is het vaak lastig te achterhalen wat de precieze kern van het probleem is. Lees verder over onze persoonlijke ervaringen en de hieruit ontstane visie over aanpak van deze problematiek. 


Over Verslavingsproblematiek

Wij begeleiden mensen zowel op het sociaal domein als op het werkdomein. En delen ook graag onze ervaringen over het ‘ do en don’ts’ in relatie met het begeleiden van deze doelgroep. 


Een externe partij is dan wellicht beter in staat om boven tafel te krijgen wat er schort en kan hierin een bemiddelende rol spelen dan wel het proces begeleiden om tot een werkbare oplossing te komen.

 


Je grenzen leren stellen!

04 sep 2017

Je grenzen aangeven en ‘nee’ zeggen is feitelijk gezien net zo makkelijk als ‘ja’ zeggen. Toch blijkt dit in de praktijk lang niet altijd …